Łakomy Dance Studio
facebook

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W ŁAKOMY DANCE STUDIO Marcin Łakomy szanujemy Państwa prywatność. Ochrona danych osobowych, których gromadzenie jest niezbędne do prawidłowego realizowania naszych celów, jest przez nas przestrzegana z należytą starannością. Z tego powodu, uwzględniając obowiązek poinformowania Państwa o tym, w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane, prezentujemy nasza politykę prywatności.

Dokument zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych a także uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące przetwarzania i bezpieczeństwa waszych danych osobowych, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem studio@lakomy-dance.pl.

 

Ochrona danych osobowych gromadzonych przez ŁAKOMY DANCE STUDIO Marcin Łakomy:

 

  • Administratorem danych osobowych jest Marcin Łakomy.

  • Przetwarzanie danych osobowych powiązane jest z realizacją warsztatów i kursów przez nas prowadzonych oraz projektów artystycznych. Gromadzenie danych odbywa się w celach informacyjnych i marketingowych działalności ŁAKOMY DANCE STUDIO Marcin Łakomy.

  • Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne – w szczególności podanie danych do kontaktu takich jak imię, nazwisko i numer telefonu umożliwa nam bieżące informowanie o wydarzeniach związanych z naszymi zajęciami.
    Dane pozyskiwane są w momencie zgłoszenia się przez uczestnika osobiście na pierwszych zajęciach w siedzibie studia przy ul. Armii Krajowej 20/8 w Płocku.

  • Dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji celów, oraz przez czas realizacji obowiązków wynikających z regulacji księgowych i podatkowych, a ze względów bezpieczeństwa prawnego – do czasu przedawnienia roszczeń, przewidzianego przez przepisy prawa.

  • Dane osobowe przechowywane są z uwzględnieniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwoarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, do których należą.

  • Państwa dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  • Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, usunięcie ich lub cofnięcie zgody o ich przetważaniu. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem studio@lakomy-dance.pl

 

Marcin Łakomy.

 

ZAMKNIJ